Atlantis 2.0


de opdracht

Ontwerp een gebouw met biomimicry.

We moeste een powerpont presentatie, een maquette en bouwtekeningen maken voor ons eindproduct.

het ontwerp

Ons ontwerp is 3 grote en 1 kleine koepel met daar tussen een soort langen gangen. Onze biomimicry's zijn eieren, kieuwen en longen van vogels. In 1 grootte koepel is landbouw, in een anderen grootte koepel wordt het water gezuiverd en energie opgewekt en in de laatste grootte koepel wordt onderzoek gedaan en gewoond. En in de kleine koepel zitten de hulpdiensten, de controlekamer en worden de capsules naar boven gelanceerd.

ontwerpproces

Ons groepje bestond uit vier leden Tygo, Nadir, Zeno en ik. We begonnen met een vooronderzoek naar biomimicry's en het kiezen van de plek. Daarna zijn we het gebouw gaan ontwerpen en de bouwtekeningen maken. Toen zijn we de maquette gaan maken. En als laatst hebben we de powerpont presentatie gemaakt een gegeven.